Stress Bac dz English
Syllables
-Silent letters
Syllables
Stress Bac dz English
-Silent letters
Syllables
Stress Bac dz English
-Silent letters
Syllables
Bac 2020
Stress Bac dz English
-Silent letters
« من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب - غافر »